Loading...

پاکت فلزی

ایر بگ­های آب فشرده بااستفاده از ورق های فولادی  و در ابعاد مختلف تولید میشود. ابتدا ورق ها را وارد شیار حاصل از برش نموده آنگاه توسط یونیت کنترل شیر آب فشرده کمپرسور را باز می­کنند. آب فشرده با فشار 5 بار وارد ایر بگ می­شود. در نهایت ایر بگ با فشاری معادل 500 آتمسفر به بلوک فشار وارد می­کند که در اثر آن بلوک سنگ به حرکت در آمده و از سینه کار جدا میگردد.